Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö

1 Johdanto

PINS.CO SIA huolehtii rekisteröityjen tietosuojasta ja heidän henkilötietojensa suojaamisesta sekä noudattaa rekisteröityjen oikeutta henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuteen tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitettujen käsitteiden merkitys vastaa PINS-ohjelman Ehdoissa niille annettua määritelmää, paitsi jos kyseinen käsite määritellään tässä asiakirjassa toisin.

2 Rekisterinpitäjä

Tämän Tietosuojakäytännön nojalla henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovutuksesta vastaava yritys on PINS Finland Oy (PINS (y-tunnus: 2559717-3, osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Suomi)).

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä tai haluat pyytää oikeuksiesi toimeenpanoa, ota yhteys henkilöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pins.co tai lähettämällä kirjallinen pyyntö PINS-yhtiön postiosoitteeseen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kun käytät PINS-verkkosivustoa tai PINS-mobiilisovellusta (PINS-sovellus), saatamme pyytää sinua antamaan tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 6 luetellut henkilötietosi ja saatamme käsitellä niitä tai pyytää sinua tilaamaan uutiskirjeitä tai antamaan palautetta.

Henkilötietojen käytön oikeusperusteena PINS-yhtiössä on vuorovaikutus ja yhteistyö sinun kanssasi, kun

 • olemme tekemässä sopimusta kanssasi
 • meillä on kanssasi sopimussuhde
 • panemme täytäntöön oikeutettua etua liiketoiminnassamme
 • noudatamme lakisääteisiä velvollisuuksiamme
 • käytämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin
 • lähetämme sinulle markkinointi- ja kampanjaviestejä, kun olet antanut suostumuksesi siihen tai kun se on meidän oikeutetun etumme mukaista. 

Tiettyjen henkilötietojen antaminen on tarpeen, jotta voimme tunnistaa sinut, rekisteröidä sinut PINS-ohjelmaan ja luoda jäsentilisi, jotta voit saada kaikki PINS.CO-yhtiön tarjoamat palvelut. Et voi päästä PINS-ohjelman jäseneksi antamatta henkilötietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa ja sinulle luoda PINS-tili. Kun PINS pyytää sinulta tällaisia henkilötietoja, sinulle kerrotaan, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia.

PINS-verkkosivustoon tai PINS-sovellukseen syöttämiäsi henkilökohtaisia tietoja käsitellään huolellisesti. PINS käyttää tietoja täyttääkseen velvollisuutensa pinssien käsittelyssä, hallinnoinnissa, keräämisessä ja tiliöinnissä. Jos et ole kieltäytynyt kaupallisten tiedotteiden vastaanottamisesta, henkilötietojasi saatetaan käyttää parhaiden kaupallisten tarjousten lähettämiseen sinulle.

Voimme käsitellä henkilötietojasi tarpeen mukaan seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, henkilöllisyytesi tunnistaminen, tavaroiden tai palveluiden toimitus sinulle, kyselyihisi vastaaminen tai yhteyden ottaminen sinuun, PINS-ohjelman tarkoituksenmukainen toiminta, järjestelmän testaus, ylläpito ja kehitys sekä asiakassuhteiden ylläpito ja asiakastutkimukset.

4 Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Saatamme luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi EU:n sisällä työntekijöillemme, PINS-konsernin yrityksille tai PINS-kumppaneille, jotka toimittavat PINS-ohjelman tavaroita tai palveluita, tai PINS-yhtiön lukuun toimiville tietojenkäsittely-yrityksille edellä mainittuja tarkoituksia varten ja sen mukaan, mitä PINS-ohjelman PINS-tuotteita tai -palveluita olet valinnut.

Voimme erityisesti luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:

 • PINS-yhtiön asiakaspalvelusta ja asiakkaiden pyynnöistä vastaavat työntekijät sekä ne työntekijät, jotka vastaavat kirjanpidosta, IT-alustan ylläpidosta ja data-analytiikasta sekä Kumppaniyhteistyön sujumisesta;
 • PINS-kumppanit, mikäli tarpeen vilpillisten tapahtumien tunnistamiseksi;
 • luottolaitokset tai muut yritykset, jotka saattavat tuottaa ja toimittaa PINS-kortteja;
 • pinssien myöntäjät tilausten käsittelyä varten;
 • PINS-yhtiön IT-järjestelmien toimittajat, markkinointi- ja viestintäalustojen toimittajat ja lentoyhtiöiden varausjärjestelmät
 • valtiollinen poliisi ja muut viranomaiset sen jälkeen, kun näiltä on saatu virallinen ilmoitus tapauksissa, joissa laki edellyttää tietojen luovuttamista.

Yhdysvaltalaisen Google Inc. -yhtiön Google Analytics -työkalulla on pääsy PINS-verkkosivustosta tai PINS-sovelluksesta keräämiinsä tilastotietoihin. Google Inc. -yhtiö on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltain välisiin Privacy Shield -periaatteisiin EU–US Privacy Shield -luettelon mukaisesti, mikä vahvistaa sen, että tietojen käsittely noudattaa EU:n pakollisia tietosuojastandardeja. Kyseiseen toimittajaan sovelletaan myös tietosuojan takaavia sopimusvelvoitteita, jotka voit lukea tästä: www.google.com/analytics.

Yhdysvaltalaisen NICE Systems Inc. -yhtiön NICE Smartmetrix -työkalulla on pääsy PINS-verkkosivustosta tai PINS-sovelluksesta keräämiinsä tilastotietoihin. NICE Systems Inc. -yhtiö on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltain välisiin Privacy Shield -periaatteisiin EU–US Privacy Shield -luettelon mukaisesti, mikä vahvistaa sen, että tietojen käsittely noudattaa EU:n pakollisia tietosuojastandardeja.

5 Profilointi ja verkkosivuston selaustilastot

Voimme kerätä PINS-verkkosivuston ja PINS-sovelluksen käyttöön, käyntimääriin, ostoihin ja muuhun käyttöön liittyviä tilastotietoja ja voimme käsitellä sekä analysoida näitä tietoja. Voimme myös ostaa tällaisia tietoja yleistasolla hyvämaineisilta kolmansilta osapuolilta tai luovuttaa tällaisia tietoja heille. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan liity keneenkään tiettyyn henkilöön, eikä niitä pureta tai pelkistetä henkilötiedoiksi tai muiksi jotakuta tiettyä henkilöä koskeviksi tiedoiksi.

PINS kerää näitä tietoja automaattisella työkalulla nimeltä Google Analytics. Sen avulla PINS voi tallentaa ja analysoida tapaa, jolla vierailijat käyttävät verkkosivustoa. Lisätietoja Google Analytics -työkalun toiminasta ja tiedoista, joita me sillä keräämme ja analysoimme, on tässä: support.google.com/analytics.

Voit milloin tahansa estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi. Lisätietoja asiasta on tässä: tools.google.com.

6 Suoramarkkinointi

PINS antaa sinulle tietoja toiminnoista, tarjouksista ja uutisista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen PINS-ohjelman käyttö, jos et ole kieltäytynyt tällaisista viesteistä. Tällaiset viestit voivat sisältää muun muassa PINS-kumppanien tarjouksia.

7 Tietoryhmät 

PINS voi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

7.1. Jäsenen perustiedot

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäpäivä
 • Kieli
 • Sukupuoli
 • PINS-yhteistilin henkilöiden lukumäärä

 • Maantieteelliset sijaintitiedot (perustuvat laiteasetuksiisi)

7.2. PINS-jäsenyyteen liittyvät tiedot

 • PINS-jäsenyyden alkamispäivämäärä

 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Jäsennumero
 • PINS-kortin tyyppi
 • Tiedot PINS-kortin liittämisestä rahoituslaitoksen myöntämään maksukorttiin tai maksuvälineominaisuuden liittämisestä PINS-korttiin
 • Jäsenyystaso 

 • Jäsentä koskevat PINS-verkkopalvelun tunnistamistiedot
 • Muut jäsentä koskevat PINS-yhteistyökumppanikohtaiset tiedot (esim. lentoyhtiöjäsenyys, tieto jäsenen kuulumisesta yhteistyökumppanin henkilökuntaan)

7.3. PINS-kortin käyttöä koskevat tiedot

 • Pinssien määrä (kertymätiedot)
 • Tiedot pinsseihin oikeuttavista ostotapahtumista, kuten ostopaikka ja -ajankohta, kuitin loppusumma (tuoteryhmä- tai tuotetasolla), kuittinumero, maksutapa, ostosta saadut pinssit
 • Tiedot pinssien käyttämisestä, kuten ajankohta, PINS-yhteistyökumppani, lunastettu tuote

7.4. Markkinointia ja viestintää koskevat tiedot

 • Kiellot ja luvat lähettää markkinointitiedotteita
 • Jäsenen tilaamat uutiskirjeet ja vastaavat tiedotteet
 • Markkinoinnin kohdistumista koskevat tiedot, kuten tiedot jäsenelle lähetetyistä markkinointisähköposteista ja tiedot niiden avaamisesta.

8 Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsitelläänkö tietojasi vai ei, ja jos käsitellään, niin missä ja mihin tarkoitukseen. Lähetämme henkilötiedot sähköisessä muodossa veloituksetta.

Toimitamme kaikki PINS-yhtiölle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja voit siirtää nämä tiedot toiselle asiakasuskollisuusohjelmia tarjoavalle yritykselle PINS-yhtiön sitä estämättä.

9 Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Jos uskot, että meillä sinusta olevat tiedot ovat virheellisiä, ota meihin yhteys, jotta voimme päivittää tiedot ja pitää ne ajan tasalla. Tiedot, joita ei enää tarvita 3 Artiklassa ”Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste” mainittuihin tarkoituksiin, poistetaan.

Jos haluat irtisanoa jäsenyytesi, voit pyytää sen irtisanomista PINS-Ohjelman Ehtojen mukaisesti, jolloin suljemme Tilisi ja poistamme kaikki henkilötietosi, lopetamme niiden jakelun ja pyydämme kolmansia osapuolia lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn. Voimme halutessamme säilyttää henkilötietojasi rajoitetun ajan myös jäsenyyden irtisanomisen jälkeen turvataksemme juridisen asemamme (kuten oikeutetun etumme ja juridisten oikeuksiemme suojaaminen, PINS-ohjelman Ehtojen täytäntöönpano, sovellettavat vanhentumisaikasäädökset, käräjöinti tai viranomaistutkimukset)

10 Muut oikeudet

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus

 1. peruuttaa suostumuksesi koska tahansa, kun mahdollista
 2. tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä EU-maassa, jossa vakituinen asuinpaikkasi on, tai siinä paikassa, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Kyseisten viranomaisten yhteystiedot näet täältä: ec.europa.eu.

Voit käyttää oikeuksiasi sovellettavien EU-lakien ja paikallisten lakien vaatimusten mukaisesti.

11 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita web-palvelin (kuten www.pinsforme.com) lähettää selaimeesi aina, kun vierailet verkkosivustossa. Selaimesi asetuksista riippuu, hyväksyykö vai hylkääkö selain evästeet.

Palvelin tunnistaa tietokoneesi tallennettujen evästeiden avulla. Kun palvelin tunnistaa tietokoneesi, sinun ei tarvitse kirjoittaa antamiasi tietoja yhä uudelleen, kun palaat verkkosivustolle. Tämä koskee myös sivuston salasanalla suojattuja osioita.

Evästeet siis helpottavat sellaisten verkkosivustojen selaamista, joihin on annettava tietoja käsin.

Evästeiden käytön oikeusperusteena on PINS-yhtiön oikeutettu etu, joka on yhtiön verkkosivuston teknisen toiminnan varmistaminen.  Käytämme evästeitä verkkosivustomme mukauttamiseen ja sen käyttäjäkokemuksen sujuvoittamiseen. Evästeitä käyttämällä haluamme muokata internet-palveluitamme käyttäjiemme mieltymysten mukaisiksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet henkilötietojesi suojaamiseen. Olemme toteuttaneet kohtuullisiksi katsomamme toimet henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja tarkkuuden varmistamiseksi. Jos käytämme evästeitä valintojesi tallentamiseen tai tilastollisiin tarkoituksiin, pyydämme siihen suostumustasi. Voit peruuttaa tämän suostumuksen koska tahansa. Evästeiden tallentaja ja käyttäjä on Google Analytics -työkalu.

Evästeiden salliminen on suositeltavaa, jotta sivuston käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä ja sivuston kaikki toiminnot olisivat käytettävissä. Voit kuitenkin poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksissasi tai vierailemalla seuraavassa sivustossa:

12 Suojaus

Henkilötietosi ja maksutietosi on erittäin tarkasti suojattu häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön varalta. PINS-sovellus säilyttää kaikki henkilökohtaiset tietosi laitteen suojatussa salasananhallintajärjestelmässä (iOSilla avainnippu, Androidissa käyttäjän tietoihin). Tiedon käsittely ja siirto PINS-sovelluksen ja meidän palvelimemme välillä on suojattu Transport Layer Security (TLS) -protokollalla. Tiedon käsittely ja siirto selaimesi sekä meidän palvelimemme välillä on suojattu 128-bittisellä Secure Sockets Layer (SSL) -protokollalla.

13 Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Huomaathan, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain PINS-sivustoa ja PINS-sovellusta. Koska PINS-sivusto ja -sovellus voivat sisältää linkkejä muille sivustoille, suosittelemme tutustumaan näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin ennen henkilötietojen lähettämistä niihin. Emme ole vastuussa tiedoista, jotka on jaettu toisilla linkitetyillä verkkosivuilla.

14 Kun käyttäjänä on lapsi

Kun palveluitamme tarjotaan lapselle, ja lapsen tietojen käsittelyn lailliseksi perusteeksi tarvitaan suostumus, suostumuksen antajana tai valtuuttajana on oltava henkilö, jolla on vanhempainvastuu lapsesta. Tämä vaatimus koskee alle 16-vuotiaita lapsia (ellei kansallisessa lainsäädännössä ole määrätty alempaa ikärajaa).

15 Puheluiden nauhoitus

Saatamme nauhoittaa kanssasi käymämme puhelun, mutta ilmoitamme siitä nauhoitteella ennen puhelua. Puheluiden nauhoittaminen perustuu laadunvalvontaan sekä sopimusten ehtojen täyttämiseen liittyviin oikeutettuihin etuihin (mukaan lukien riita-asioiden ratkaisut).

Laadunvalvontaan liittyviä puhelutallenteita säilytetään 6 (kuuden) kuukauden ajan, sopimusten  ehtojen täyttämiseen liittyviä puhelutallenteita (mukaan lukien riita-asiat) vuorostaan säilytetään 3 (kolme) vuotta tai pidempään, kunnes riita-asia on ratkaistu (jos riita-asia on pantu vireille mutta ei ratkaistu 3 vuoden jakson aikana).